Een natuurvriendelijk wijkje

8 augustus '23

De 7e fase van De Wende wordt niet alleen een mooi wijk(je) met duurzame woningen. Het wordt ook een duurzame en groene plek met veel aandacht voor de natuur. Een natuurvriendelijke wijk dus. En dat maakt de buurt nog mooier, prettiger en gezonder om te wonen. Maar ook beter bestand tegen een veranderend klimaat, met meer hitte en extreme regenval.

Bij de (aanstaande) bouw van de woningen in de Wende wordt de omliggende natuur niet alleen ontzien, maar zelfs verbeterd. De wijk is namelijk zo ontworpen dat er ook plek is voor veel flora en fauna. ‘Klimaatadaptief’ en ‘natuurinclusief’ heet dat.

image alt

Nieuwbouw (ook) voor fauna

Neem bijvoorbeeld de struiken en de bomen die in de wijk worden geplant. Die zorgen niet alleen voor een mooiere buurt, maar dragen ook bij aan het verhogen van de biodiversiteit, ofwel de variatie van planten, dieren en micro-organismen in de buurt. De struiken en de bomen filteren trouwens ook de lucht, en vergroten daarmee dus ook de luchtkwaliteit.

Om ervoor te zorgen dat streekeigen huismussen, gierzwaluwen en de beschermde vleermuizen zich ook in de wijk thuis voelen en zelfs permanent vestigen, worden veel woningen voorzien van een klein nestkasje of een neststeen. Deze ‘nieuwbouw (ook) voor de fauna’ - niet veel groter dan een grote baksteen, metselt de (natuurvriendelijke) aannemer in of op de gevel, vaak net onder de dakrand. En daarvandaan jagen de vleermuizen in de zomernachten op insecten, waaronder muggen en vliegen. En dat verbetert uiteindelijk ook de slaaprust van de wijkbewoners.

image alt

Hittestress en hevige regenval

Naast diverse maatregelen die de natuur stimuleren om zich ook in de Wende te vestigen, zorgt een groene wijk ook voor verkoeling in perioden van hitte. Terwijl asfalt, beton en bakstenen de zomerse hitte terugkaatsen, absorberen bomen, struiken en planten de warmte en voorkomen daardoor de zogenaamde ‘hittestress’.

Ten slotte worden de parkeerplaatsen zo ingericht dat bij hevige regenval niet alles onder water komt te staan. Het gebruik van waterdoorlatende stenen op de parkeerplaatsen en een afvoersysteem dat het water oa. via de straat zoveel mogelijk afvoert naar de watergangen in de buurt, moet dat voorkomen.

Wat kan je als nieuwe bewoner zelf doen?

Ook zelf kun je natuurlijk als toekomstige bewoner van de Wende een steentje bijdragen aan het meer ‘klimaatadaptief’ en ‘natuurinclusief’ maken van jouw nieuwe wijk. Want de genoemde maatregelen gelden alleen voor de openbare ruimte in de Wende. In een volgend bericht geven we je handige tips hoe ook jouw (nieuwe) tuin kan bijdragen aan prettigere buurt.
  De woningen van De Wende 7B
  Meer over duurzaamheid