Zelfbewoningsplicht

6 januari '22

In aanloop naar de verkoop van de 47 woningen in de Wende (fase 6) op dinsdag 11 januari willen we je graag wijzen op het feit dat er voor een deel van de nieuwbouwwoningen een aantal gemeentelijke verplichtingen geldt. Welke verplichtingen dit zijn en om welke woningen het precies gaat lees je hieronder.

Voor een aantal koopwoningen geldt een gemeentelijke zelfbewoningsplicht en een zogenaamde overwinstregeling. Daarbij maakt de gemeente Heerhugowaard een onderscheid tussen zogenaamde categorie 1, 2 en 3 woningen.

image alt

10 jaar en 1 jaar

Bij de eerste twee categorieën (1 en 2) geldt de bewoningsplicht voor een periode van 10 jaar na de inschrijving van de koper als bewoner van de betreffende woning in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente. De verplichtingen gelden voor de volgende bouwnummers (tussen- en hoekwoningen): 2 t/m 4, 24 t/m 31, 36 t/m 39, 41 t/m 45.

Voor de categorie 3 woningen geldt deze verplichting ook, maar dan voor de periode van 1 jaar. Hierbij gaat het om de bouwnummers (hoekwoningen): 1, 5, 23, 32 en 40.

Daarnaast geldt er een overwinstregeling. De volledige bepalingen voor zelfbewoning, doorverkoop en overwinst zijn terug te vinden in de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Heerhugowaard (2021), artikel 2.3 die als bijlage horen bij de koopovereenkomst van deze woningen.

  De woningen van fase 6
  Alles over de verkoop van de woningen