Interview landschapsontwerpers: ‘Idyllisch wonen aan het park’

14 december '23

In het nieuwbouwplan De Wende fase 7B woon je comfortabel en dorps, grenzend aan het Oosterpark die als een groene ader door de Heerhugowaardse wijk De Draai loopt. Het park vormt de verbinding tussen het westelijke en oostelijke deel van De Draai en is een modern landschapspark waar recreatie, natuurontwikkeling en natuureducatie hand in hand gaan. Het stedenbouwkundig plan en de inrichting van het openbaar gebied in De Draai zijn ontworpen door Karres & Brands. Cristina Colonetti, stedenbouwkundige, en Femke Peters, landschapsontwerper, vertellen meer over het ontwerp van dit uitgestrekte park.

image alt

Verbinding met alle woonwijken

Femke vertelt: “Het park ligt in een Noord-Hollands polderlandschap, wat een grote inspiratiebron is geweest voor het ontwerp. Vanwege de ligging midden in een nieuwe woonwijk, is het belangrijk dat het park een duidelijke en herkenbare eigen identiteit krijgt. De lange zichtlijnen zijn hierin erg belangrijk. Omdat het zo’n lang park is, sluit bijna elke nieuwe woonwijk die hier is of wordt gebouwd op het park aan. En dat is uniek!” “Daarnaast hebben we een contrast aangebracht met wat er in de wijken gebeurt, waar de structuur en de sfeer juist heel intiem en dorps is”, vult Cristina aan. “We proberen zoveel mogelijk de informele structuur van het park door te trekken in de wijken, waarbij de fiets centraal staat. Op die manier kun je je zelfs sneller dan met de auto bewegen tussen de verschillende wijken.”

image alt

Diverse flora en fauna

Bij het ontwerp is gezocht naar aanknopingspunten met het bestaande landschap. “De grote schaal van de polder, de openheid, rechte lijnen en het slotenpatroon zijn een bijzondere kwaliteit. Die punten brengen we terug in het gehele gebied. Daarnaast willen we ook een ecologisch aantrekkelijk park realiseren waar ruimte is voor diverse flora en fauna: van weidevogels en vlinders tot kikkers en libellen. Maar natuurlijk ook om de bewoners van de wijken samen te brengen in het groen”, legt Femke uit.

image alt

Verschillende zichtlijnen

In het park zijn verschillende elementen toegepast die de parkervaring versterken. “We plaatsen verschillende bosschages die het park vergroenen maar tegelijkertijd een speels effect hebben. De ene keer blokkeert de bosschage het zicht, de andere keer zorgt het voor een open gebied, waardoor het park verschillende zichtlijnen krijgt. Daardoor wordt het een heel interessant park voor wandelaars, fietsers, joggers en spelende kinderen. Het is ruim én overzichtelijk”, vertelt Femke. Cristina: “Zowel aan de noord- als zuidkant van het Oosterpark vind je bestaande bossen. Het park zorgt daardoor ook voor een verbinding voor de dieren die in het gebied leven. Daarnaast variëren we in de elementen die we aanbrengen in het park. Van bloemenweiden tot aan speelplekken voor de kinderen. En van inheemse struiken tot aan knotwilgen. De bloemenweiden zijn het grootste gedeelte van het jaar weelderig en kleurrijk omdat we verschillende soorten inzaaien. Het slingerende pad verbindt alles.”

image alt

Speelplekken voor kinderen

Femke: “In het park zijn speelplekken opgenomen voor kinderen van verschillende leeftijden. De sfeer komt voort uit het concept ‘avontuurlijk spelen’, dat weer aansluit op het open en landschappelijke karakter. We plaatsen houten speelobjecten, gemaakt van boomstammen, midden in het gras. Ook zijn er verhoogde open plekken waar kinderen bijvoorbeeld kunnen vliegeren en lager gelegen nattere terreindelen met stapstenen om op te lopen. Aan de zuidkant van het park, vlak bij De Wende, is er een klein speeleilandje bereikbaar met een bruggetje. Ook vind je hier een voetbal- en basketbalveldje.”

Zorgrestaurant en boerderij

Zorgrestaurant en boerderij

“Aan het park ligt een zorgrestaurant met boerderij. Dit is opgezet met Esdégé-Reigersdaal, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. In dit restaurant helpen deze mensen in de bediening en zorgen ze voor de dieren op de boerderij. Er heerst hier een leuke en gemoedelijke sfeer. Daarnaast grenst er ook een school aan het park met een schoolterrein dat gedeeltelijk in het park ligt. Dat stuk is ook vrij toegankelijk voor iedereen”, vertelt Femke.

image alt

Kunst met een Draai

Recentelijk is er een kunstwerk geplaatst in het Oosterpark. Er is gekozen voor een ontwerp van kunstenaar Martijn Sandberg: “Het kunstwerk is een cirkel met daarop de woorden ‘Kunst met een Draai’. De cirkel refereert naar de profielen van de wielen van de vroegere landbouwmachines die hier gebruikt werden. Ook verwijst het naar De Draai, een doorlopend project dat continu verbetert en groeit”, legt Femke uit. “Ik vind het een heel mooi kunstwerk geworden!”

Doorlopend proces

Het Oosterpark wordt door Karres & Brands steeds verder ontwikkeld zodat deze optimaal aansluit op de omgeving. “Dit project is uniek. Meestal rond je een project af en krijg je niet meer de kans om het te optimaliseren, maar omdat De Draai al zo lang bezig is, kunnen we het park per fase optimaliseren en dat is heel prettig”, vertelt Femke. Cristina: “Elke keer als ik er ben, zie ik vrolijke mensen. Laatst was ik er met mijn gezin en mijn kind werd dolenthousiast van de speeltoestellen. Dat mensen de ruimte gebruiken is voor mij het allerbelangrijkste. Wij ontwerpen voor de gebruikers van de plek.”

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op
  Bekijk de woningen van De Wende